User Tools

Site Tools


qs

Table of Contents

1996

 • Coax-segmentene ble koblet sammen med SysKonnect-switcher. Hvilken type og hvor mange switcher/hvor mange segmenter pr switch?
 • Hvordan var servere/NOC/nettrouter koblet opp og hva slags router og tilkobling ble brukt mot nettet?

1997

 • Accton ES-3008 og ES-3508 ble brukt som aggregering og “backbone”, fire stk av sistnevnte koblet mot coreswitch i NOC. Hvilken coreswitch, hvor mange switcher var det ellers i nettverket og hvordan var nettet koblet opp?

1998

 • Antall deltakere var 4000, med maksimalt 4500 TP-tilkoblinger på inntil 100 rader. Bilder fra arrangementet viser ca 70 rader med tre huber på hver rad. Ble det satt opp ekstra rader eller ble det supplert med ekstra huber pr rad?
 • Det ble brukt Accton aggregeringsswitcher av type ES-2527 og ES-3508. Hvor mange switcher, og hvor mange huber tilkoblet hver switch?
 • Etter rekonf på fredag ble det problem med at en switch i NOC restartet hvert 10. sekund og at denne ble byttet ut uten at det løste seg. Hvordan ble dette til slutt løst, og hva var problemkilden/-switchen?

1999

 • Hvordan var coreswitchene linket sammen, og hvor/hvordan var info/vision/crew/etc koblet til nettet?
 • Hvilke modeller av aksesswitcher ble brukt, og var noen av dem linket opp mot core med fiber?

2000

 • Hvilke switcher ble brukt i crew-area?

2001

 • Coreswitchen har sju Gbit-fiberkoblinger. Fem går til distroswitchene og en til NOC. Hvor går den siste?
 • Bilde fra NOC-oppsettet viser flere bokser. Hvilke funksjoner har de øvrige?

2002

2003

 • Hvilke switcher/utstyr ble brukt i NOC, og hvor ble internet-forbindelsen koblet til?
 • Bilder av salen viser tre switcher pr rad, men det er tilsynelatende fire switcher etter DNS/DHCP-konf å dømme. Var det brukt 8-portere på rad-endene?

2004

 • Hvordan var nettoppsettet før og etter rekonfig?
 • Hvilke switcher/utstyr ble brukt i NOC, og hvor ble internet-forbindelsen koblet til?
 • Det er 10 fibertilkoblinger på Core3. En går til serverswitchen rett over, minst en går til NOC og seks går til tre distropunkter, hvor går de to siste?
 • disse to bildene av distropunkt 2 varierer det mellom en og fire tilkoblede TP-kabler på gigabitportene på Procurve 5304xl; hva er grunnen til dette?
qs.txt · Last modified: 2016/05/24 09:49 by wayshot