User Tools

Site Tools


qs

This is an old revision of the document!


Table of Contents

1996

* I følge crew.net og sn.no/tg ble coax-segmentene koblet sammen med SysKonnect-switcher. Hvilken type og hvor mange switcher/hvor mange segmenter pr switch? * Hvordan var servere/NOC/nettrouter koblet opp og hva slags router og tilkobling ble brukt mot nettet?

1997

I følge crew.net var det brukt Accton ES-3008 og ES-3508 som aggregeringsswitcher, fire stk av sistnevnte koblet sammen med coreswitch i NOC. Hvilken coreswitch, hvor mange switcher var det ellers i nettverket og hvordan var nettet koblet opp?

1998

  • I følge crew.net var antall deltakere 4000, med maksimalt 4500 TP-tilkoblinger på inntil 100 rader. Bilder fra arrangementet viser ca 70 rader med tre huber på hver rad. Ble det satt opp ekstra rader eller ble det supplert med ekstra huber pr rad?
  • Det ble brukt Accton aggregeringsswitcher av type ES-2527 og ES-3508. Hvor mange switcher, og hvor mange huber tilkoblet hver switch?
  • Etter rekonf på fredag ble det problem med at en switch i NOC restartet hvert 10. sekund og at denne ble byttet ut uten at det løste seg. Hvordan ble dette til slutt løst, og hva var problemkilden/-switchen?

1999

Hvordan var coreswitchene linket sammen?

qs.1463941352.txt.gz · Last modified: 2016/05/22 18:22 by wayshot