User Tools

Site Tools


qs

This is an old revision of the document!


Table of Contents

1996

  • Coax-segmentene ble koblet sammen med SysKonnect-switcher. Hvilken type og hvor mange switcher/hvor mange segmenter pr switch?
  • Hvordan var servere/NOC/nettrouter koblet opp og hva slags router og tilkobling ble brukt mot nettet?

1997

Accton ES-3008 og ES-3508 ble brukt som aggregeringsswitcher, fire stk av sistnevnte koblet mot coreswitch i NOC. Hvilken coreswitch, hvor mange switcher var det ellers i nettverket og hvordan var nettet koblet opp?

1998

  • Antall deltakere var 4000, med maksimalt 4500 TP-tilkoblinger på inntil 100 rader. Bilder fra arrangementet viser ca 70 rader med tre huber på hver rad. Ble det satt opp ekstra rader eller ble det supplert med ekstra huber pr rad?
  • Det ble brukt Accton aggregeringsswitcher av type ES-2527 og ES-3508. Hvor mange switcher, og hvor mange huber tilkoblet hver switch?
  • Etter rekonf på fredag ble det problem med at en switch i NOC restartet hvert 10. sekund og at denne ble byttet ut uten at det løste seg. Hvordan ble dette til slutt løst, og hva var problemkilden/-switchen?

1999

  • Hvordan var coreswitchene linket sammen, og hvor/hvordan var info/vision/crew/etc koblet til nettet?
  • Hvilke modeller av aksesswitcher ble brukt, og var noen av dem linket opp mot core med fiber?

2000

Hvilke switcher ble brukt i crew-area?

2001

Coreswitchen har sju Gbit-fiberkoblinger. Fem downlinks til distroswitchene og en uplink til NOC. Hvor går den sjuende?

2003

qs.1463943577.txt.gz · Last modified: 2016/05/22 20:59 by wayshot