User Tools

Site Tools


2006

This is an old revision of the document!


The Gathering 2006 - The Dark Side of Pluto

Kilder

Generelt

Opprinnelig var det tenkt et tilsvarende design som 2005, men med Cisco i stedet for Extreme Networks i core. Like i forkant av partyet ble det en del flere Cisco-switcher tilgjengelig, nettet ble da redesignet og disse ble brukt til distroer med L3/routing. Deltakerne var meget fornøyde med nettet i år.

  • Aksess: 10/100Mbit via Zyxel-switcher. Gbit-uplink, porter strupet til 200 Mbps.
  • Distro: 2 stk 24-ports Cisco Catalyst 3560G, 2 stk 24-ports Cisco Catalyst 3750G og 2 stk 48-ports Cisco Catalyst 4948. Sistnevnte med 8x Gbit-uplink til core, resten 4x uplink.
  • NOC: 2 stk Cisco Catalyst 3750G i stack.
  • Baknett: Cisco Catalyst 3560G m.m.
  • Routing-protokoll: OSPF.

Distro/core-detaljer

Nettverkskart

Offisielt kart slik det endte opp:


Offisielt kart av opprinnelig plan:


Internettilkobling

Kapasitet: 1 Gbps, økt til 1,5 Gbps underveis.
Leverandør: Banetele.
IPv4-range: 194.0.0.0/16
Oppsett: 2 Gbit-forbindelser til BaneTeles lokale C3550-12G. Denne har to fiberlinker ut gjennom en WDM. Statisk rute mot hovedforbindelse, BGP-rute mot tilleggsforbindelse (NIX).

< 2005 | 2007 >

2006.1369402319.txt.gz · Last modified: 2013/10/07 11:56 (external edit)