User Tools

Site Tools


2007

This is an old revision of the document!


The Gathering 2007 - Still Puzzled?

Kilder

ftp.gathering.org og iors og Sesses bildearkiv

Generelt

Design basert på fjorårets suksess med noen få endringer. Dette året var det første der tech-crewets MBD-system ble kjørt for å finne LAN-spill over hele TG. Første gang 10Gbit-moduler var i bruk.

  • Aksess: 10/100Mbit via Zyxel-switcher. Gbit-uplink.
  • Distro: 4 stk 24-ports Cisco Catalyst 3560G, 2 stk 48-ports Cisco Catalyst 3750G og 1 stk 48-ports Cisco Catalyst 4948. Førstnevnte med 4x Gbit-uplink til core, resten 8x uplink.
  • Core: Cisco Catalyst 6509 og Cisco Catalyst 7606, begge med Sup720-3BXL. Koblet sammen med 2x 10Gbit.
  • NOC: 2 stk Cisco Catalyst 3750G i stack.
  • Tele: Cisco Catalyst 6504 med Sup32-8GE.
  • Routing-protokoll: OSPF.

Distro/core-detaljer

Nettverkskart

Nettverkskart laget av undertegnede:


Internettilkobling

Kapasitet: 2 Gbps.
Leverandør: Banetele.
IPv4-range: 87.76.0.0/16
Oppsett:

< 2006 | 2008 >

2007.1368711909.txt.gz · Last modified: 2013/10/07 11:56 (external edit)