User Tools

Site Tools


2008

The Gathering 2008 - Optimus Prime

Generelt

Etter flere år med tre-lags nettverksmodell ble det nå forsøkt to-lags modell med to store corebokser som alle aksesswitcher ble tilkoblet. Det ble forsøkt å samkjøre disse med VSS, men i forbindelse med feilsøking første dag måtte de splittes til to uavhengige. Trøbbelet skyldtes for mange forwardede porter i MBD som førte til 100% CPU-load i core. Nytt av året var også en egen 100Mbit prioritetslink mot nettet som trafikk til diverse online-spill ble routet over, for å redusere lag.

Utstyr

Detaljer og bilder

Nettverkskart

Offisielt nettverkskart:


Internettilkobling

Kapasitet: 3 Gbps.
Leverandør: Banetele.
Detaljer

< 2007 | 2009 >

2008.txt · Last modified: 2016/05/06 21:19 by wayshot