User Tools

Site Tools


2013

This is an old revision of the document!


The Gathering 2013 - Singularity

Kilder

Generelt

Tre-lags nettverksmodell i år. Dette for å redusere kabling da antall uplinks ble økt fra to til tre pr aksesswitch. I tillegg ble det satt opp WLAN-aksesspunkter ved hver bordswitch.

  • Aksess: Gbit via D-Link-switcher. 3x Gbit-uplink.
  • Distribusjon: 5 stk Cisco Catalyst 4507+R. 4x 10Gbit-uplink.
  • Core: 2 stk Cisco Catalyst 4500-X i VSS; layer 2-modus.
  • Baknett: Cisco Catalyst 4948E.

Distro-/core-detaljer

Nettverkskart

Offisielt nettverkskart:

Internettilkobling

Kapasitet: 30 Gbps.
Leverandør: Blix Solutions.
IPv4-range: 151.216.0.0/17
IPv6-range:
Oppsett på TeleGW:

2013.1370534951.txt.gz · Last modified: 2013/10/07 11:56 (external edit)