User Tools

Site Tools


2013

This is an old revision of the document!


The Gathering 2013 - Singularity

Kilder

Generelt

Tre-lags nettverksmodell i år. Dette for å redusere kabling da antall uplinks ble økt fra to til tre pr aksesswitch. I tillegg ble det satt opp WLAN-aksesspunkter ved hver bordswitch. Ikke noe rekordforsøk eller overkill på nettlinja i år, men mer realistisk kapasitet. Noe ustabil nettforbindelse første dag pga problem med en supervisor i TeleGW.

Utstyr

  • Aksess: Gbit via D-Link-switcher. 3x Gbit-uplink.
  • Distribusjon: 5 stk Cisco Catalyst 4507+R. 4x 10Gbit-uplink.
  • Core: 2 stk Cisco Catalyst 4500-X i VSS; layer 2-modus.
  • Baknett: Cisco Catalyst 4948E.

Distro-/core-detaljer

Nettverkskart

Offisielt nettverkskart:

Internettilkobling

Kapasitet: 30 Gbps.
Leverandør: Blix Solutions.
Detaljer

< 2012 | 2014 >

2013.1398406920.txt.gz · Last modified: 2014/04/25 08:22 by wayshot